מחשב נייח PRO Elite


3415

מחשב נייח Pro Elite Intel Coffee Lake i3 9100F

מותג: Intel

מחשב נייח Pro Elite מבוסס מבוסס Intel i3 9100F כולל 32GB D4 3000Mhz עם צלעות קירור ו Evo 970 500GB עם רכיבי יוקרה
corsair 275q

3899

מחשב נייח Pro Elite Intel Coffee Lake i5 9400F

מותג: Intel

מחשב נייח Pro Elite מבוסס מבוסס Intel i5 9400F כולל 32GB D4 3000Mhz עם צלעות קירור ו Evo 970 500GB עם רכיבי יוקרה
corsair 275q

4315

מחשב נייח Pro Elite Intel Coffee Lake i5 9600K

מותג: Intel

מחשב נייח Pro Elite מבוסס מבוסס Intel i5 9600K כולל 32GB D4 3000Mhz עם צלעות קירור ו Evo 970 500GB עם רכיבי יוקרה
corsair 275q

5079

מחשב נייח Pro Elite Intel Coffee Lake i7 9700K

מותג: Intel

מחשב נייח Pro Elite מבוסס מבוסס Intel i7 9700K כולל 32GB D4 3000Mhz עם צלעות קירור ו Evo 970 500GB עם רכיבי יוקרה
corsair 275q

5635

מחשב נייח Pro Elite Intel Coffee Lake i9 9900K

מותג: Intel

מחשב נייח Pro Elite מבוסס מבוסס Intel i9 9900K כולל 32GB D4 3000Mhz עם צלעות קירור ו Evo 970 500GB עם רכיבי יוקרה
corsair 275q