תקנון

PcDeal > תקנון

תקנון – פי. סי. דיל מחשבים

מבוא

1. החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט
בישראל באמצעות השתתפות במכירות רגילות, פומביות ו/או מכירות קבוצתיות .

2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שייעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה
התקשרות מחייב בינך לבין החנות, לכל דבר ועניין.

3. הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

4. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל
ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך, אם אינך מסכים לכל תנאיי התקנון, הינך מתבקש
לא לעשות כל שימוש בחנות.

המכירות - חלק כללי

באמצעות החנות ניתן לרכוש מחשבים, מוצרים ו/או שירותים שונים , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים המשווקים בישראל.

המוצרים באתר

1. עבור כל מחשב, מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג " דף מכירה" הכולל את שם המוצר או השירות
המוצע למכירה, מחיר המוצר או השירות, מחיר המשלוח ומחיר המוצר/שירות כולל דמי המשלוח.
2. פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על שורת המוצר בדף המכירה.

3. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.

* גם אם מפורסמת תמונת מקור והמוצר אוזל מהמלאי, התמונה הופכת להמחשה בלבד.

שיטות המכירה בחנות

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.
הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :

1. החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת
המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי
באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את
האפשרות לפיה נציג לקוחות של החנות ייצור עמו קשר טלפוני.

3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של
המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות
בעת השלמת הליך המכירה.

אופן ההשתתפות במכירות

1. לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא, לאחר בחירת שם
משתמש וסיסמא, יש למלא פרטים בנוגע ללקוח, כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס'
טלפון , מספר כרטיס אשראי וכד'.

2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך
המשתתף ל"מבצע פעולה". לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות, יש
להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.

3. לאחר ביצוע ההזמנה ייבדקו פרטי כרטיס האשראי מול חברות כרטיסי האשראי ולאחר אימותם
תינתן הודעה ללקוח לפיה העסקה אושרה.


4. לאחר אישור העסקה, המכירה תירשם במחשבים של החנות וניתן יהיה לראות את פרטי העסקה
בקישור "כרטיס לקוח" בחנות, תוך 24 שעות.

5. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס
האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.

6. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבים של החנות יהוו ראייה חלוטה לנכונות
הפעולות.

7. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה תוך 48
שעות ולפיה יידרש מבצע הפעולה, ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך
הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי .
במקרה כאמור, יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות
כרטיסי האשראי . במידה ומבצע הפעולה לא פעל להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד
קבלת ההודעה על אי אישורה, העסקה תבוטל.

9. בעלי האתר ( להלן:" הספקים" ) יציגו בחנות פרטים בדבר המוצר ו/או השירות , מחירו, אחריות,
זמן אספקה וכד'.

10. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן ליצור קשר באמצעות הטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי
שיופיעו בחנות.


ביטול עסקה

1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א
1981 (להלן: החוק).

2. ניתן לבטל עסקה עד 14 יום מיום קבלת המחשב, המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר מבניהם. במקרה
של ביטול העסקה הלקוח יחויב בדמי ביטול בגובה 8% מהעסקה או 15 ₪ לפי הנמוך ביניהם,
בהתאם להוראות החוק . דמי הביטול ייגבו רק במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או
אי התאמה בין המוצר לפרטים שנמסרו במסמך הגילוי. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או
אי התאמה בין המוצר לפרטים שנמסרו במסמך הגילוי לא ייגבו דמי ביטול. לא ניתן לבטל עסקה
במקרים הבאים כפי שנקבע בחוק הגנת הצרכן:
א. טובין פסידים
ב. מידע כהגדרתו בחוק מחשבים, תשנ"ה 1995
ג. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה
ד. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק ולשכפול שהצרכן פתח את אריזתן המקורית.

3. אם סופק המוצר לזוכה , חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים, על הלקוח.
מוסכם כי הלקוח יחזיר שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

4. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את הנכס,
וזאת במידה והנכס נשוא העסקה נשלח זה מכבר .

5. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
5.1 נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
5.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר
להשתמש באתר באופן תקין .
5.3 במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע
מכירה תקין .

6. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף
ההרשמה תוך 72 שעות.


7. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה
ולהשיב את הכסף לצרכן או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בשל ביטול העסקה יושב הכסף
לצרכן. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .


8. לקוח המזמין מוצר בזמן עדכון ואו שדרוג האתר ע"י צוות האתר וזאת בלי להתכוון "מנצל לכאורה"
מצב ומחיר הפוגעים בחנות א.ל.ה מחשבים, רשאית החנות לבטל את ההזמנה לאלתר ולבקש
מהלקוח לבדוק שוב את מפרט ומחיר המוצר בגמר עדכון האתר. ידוע כי דבר זה נעשה באופן
תמים ע"י הלקוח ובאופן מקרי ברוב הפעמים מבלי להתכוון לנצל לרעה מצבים הפוגעים בחנות
א.ל.ה מחשבים בזמן עדכון המוצרים והתכנים.

אספקת מחשבים ומוצרים1. החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי
שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות
אחרת.

2. החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים
בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי. החנות ו/או הספקים לא יהיו
אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

2.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

2.3 כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את
המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי,
יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

5. אספקת המוצרים הינה עד לבית הלקוח ומתבצעת דרך חברת דואר שליחים, שיגור אקספרס או
חברת שליחויות פדקס/
UPS.

6. זמן אספקת מחשבים מורכב הינו עד 7 ימי עבודה.
ובהתאם למבצע: "קנה היום-קבל מחר", פרטים מלאים בנוגע למבצע ניתן לראות
בקישורית המבצע בדף הבית.

7. המונח הובלה ואספקה בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר
נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח פעולות אלה כוללות קליטה,
מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה ובטוח.

8. במידה והמוצר לא במלאי תימסר הודעה תוך יום עסקים.

דמי משלוח

1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר.

2. במכירה בתשלומים רשאית החנות ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון .

3. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .

4. בהחזרת מוצר, ישלמו דמי המשלוח לחנות ע'י הלקוח.

5. בזיכוי מוצר, יזוכה הלקוח במחיר וגם בדמי המשלוח ששולמו מצידו כאשר המשלוח נשלח אליו.

שירות לקוחות1. בכל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר, מפרטם הטכני, מידע על תפעול המוצר,
אחריות וכיוצ"ב ניתן ליצור קשר עם נציגי המכירות של החנות.

2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אלינו
באמצעות הדוא"ל:
info@pcdeal.co.il או בטלפון: 03-6889999 נא לציין מס' טלפון בעת
משלוח האימייל.


3. נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר
והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.


תיקון מחשבים1. כל מחשב המגיע לתיקון או שיחזור או התקנה חוזרת של קבצי המערכת (במידה ובעל המחשב
אוחז ברישיון חוקי של מערכת ההפעלה ובזכות להתקנה חוזרת), אינו נושא אחריות על גיבוי
המידע וזאת יחול בלבד על בעל המחשב.
כל מחיקה או טעות בגיבוי של א.ל.ה
מחשבים לא ישאו אפשרות תביעה בגין אובדן מידע
ואין בידי א.ל.ה מחשבים אחריות מכל סוג על איכות הגיבוי או שחזורו.
האחריות על גיבוי המידע והתכנים תחול אך ורק על בעל המחשב ואי לזאת עליו לגבות את חומר
העבודה והתכנים טרם שליחתו לטיפול במעבדת החברה.
אנו מתנצלים מראש על כל פגיעה שעלולה להוצר במצב של שחזור קבצים ומערכת ואנו
משתדלים תמיד לשמור על התכנים.
על הלקוח להבין שרק הוא יכול לגבות ולשמור על תוכן המחשב בכל זמן נתון ועליו לעשות כך.

2. במקרה של נזק או תקלה של דיסק קשיח שאינה מאפשרת כל דרך של גיבוי חלקי או מלא של
התוכן , אין היצרן או משווק מוצריו חברת א.ל.ה מחשבים אחראים על תוכן הדיסק הקשיח
ואינם נושאים כל אחריות משפטית בעניין. האחריות תחול על הלקוח בכל הקשור למידע
ושחזור התכנים. החלפת הדיסק לדיסק תקין תחול על חברת א.ל.ה מחשבים במסגרת תוקף
אחריות המוצר. התקנת הדיסק שהוחלף במערכת הפעלה תחול על הלקוח בלבד.

אבטחת מידע באתר


1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע.
העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית
SSL .

2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם
בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף אוו
ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש
שלא בהרשאה.

3. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר
בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
כללי

1. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות במכרז
והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך
המכירה.

2. החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים
אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורית (
LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר
אינטרנט פעיל .

3. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם
למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת
הליך המכירה הפומבית, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד
הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל
את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

4. החנות לא תהיה אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מחשבים או מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול
על הלקוח ועל חשבונו.

5. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר,
אלא אם נכתב אחרת .

6. אייקונים (
ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה
מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מטעמה .

7. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר,
אלא אם ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

8. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות
הפעולות .

אמינות


1. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר.2. שירות אספקה תוך 72 שעות

מהותו של השירות היא התייחסות מידית להזמנתכם בעת קבלתה במסד הנתונים, והוצאתה למשלוח תוך 72 שעות מיום בו הוזמנה ואושרה
על ידי חברת האשראי (להזמנות שנתקבלו עד השעה 12:00).
יש לציין כי השירות מוגבל לאזורי חלוקה על פי רשימת ישובים המתעדכנת מעת לעת אצל רשות דואר שליחים.
אספקת המוצר תהיה תוך 72 שעות, בכפוף לתדירות הביקור וימי האספקה של חברת השליחויות.

Pcdeal ו- א.ל.ה מחשבים רשאים בכל עת להפסיק השירות ,והוא ניתן עד גמר המלאי ,ואינו מהווה חלק , משפטי או חוזי בעסקה.
במידה ומוצר אזל במלאי, לא יחויב הלקוח בדמי השירות .
מדיניות הגנת פרטיות באתרהמחויבות שלנו להגנת הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.

כדי לוודא מודעות המבקרים באתר, מופיע מידע זה הן בדף הבית של האתר והן בכל נקודה שבה נדרשים פרטי מידע אישיים.

המידע שאנו אוספים

בעמודים באתר שבהם ניתן להזמין מוצר או שירות, להזמין מידע וכו', נדרש מידע כמפורט:

שם, ת.ז., כתובת, דוא"ל, טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו'.

לעיתים ניתן לרשום מידע הרלוונטי לאדם אחר, למשל, כשמזמינים מתנה לאדם אחר,

רושמים לגביו שם, ת.ז , דוא"ל, כתובת, טלפון וכו'.

מה אנחנו עושים עם המידע

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו').

המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).

מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד.

במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר

אך לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את

האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כשמידע לא שמי זה מועבר גם

לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות

לשאלון מסוים באתר, וכו', אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.

כמובן שאיננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או

מספר חשבון בנק, אלא לביצוע התשלום, ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה.

המחויבות שלנו לאבטחת מידע

אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן, ומוודאים שימוש

נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים

באתר.

יצירת קשר איתנו

לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה לאחראי על

הגנת הפרטיות באתר בכתובת
info@pcdeal.co.il

הגנה מיוחדת על ילדים מתחת לגיל 13

איננו אוספים מידע לגבי מי שידוע לנו שהינו מתחת לגיל 13, אלא באישור הורה.